หมายเหตุ

  • ผ้าหนึ่งกุลี มี 20 ผืน
  • ใน 1 กุลีจะคละสีตามลักษณะของแบบผ้า
  • สีผ้าจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ตามผู้เชี่ยวชาญออกแบบ
  • ต่างจังหวัดส่งทางศูนย์ขนส่งประจำจังหวัดต่างๆ (รถสิบล้อ)

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

นายชูพงษ์ ศุภกิตติ เบอร์โทร 089-6097094

Email : kimkee_f@hotmail.com